Nyheter

Nyheter

Hur är marknaden för svavelfärger i Bangladesh?

-669113259_394445290_30512495Svavelsvart 240%färgämne är en vanlig textilfärg.Den globala marknadens storlek påSvavelsvart 240%färgämnet nådde cirka 2 miljarder yuan 2022 och bibehöll en hög sammansatt årlig tillväxttakt från 2018 till 2022. Med tanke på den framtida trenden förväntas marknadsstorleken vara nära 2,5 miljarder yuan år 2029, med en sammansatt årlig tillväxttakt på 3,1 % under de kommande sex åren.

Med tanke på Bangladeshs viktiga position inom kemikalier och färgämnen, är Dye + Chem, Dhaka Chemical and Dyestuff Exhibition i landet, en av de största kemikalie- och färgämnesutställningarna i landet, som lockar ett stort antal utställare och besökare varje år, visar de senaste kemikalier och färgämnen.Detta är ytterligare ett bevis på Bangladeshs viktiga position på färgämnesmarknaden.

Som en viktig bas för den globala textilindustrin har Bangladeshs marknad för svavelsvarta färgämnen också visat en stadig tillväxttrend.Under de senaste åren, med den snabba utvecklingen av textilindustrin i Bangladesh, ökar också efterfrågan på svavelsvarta färgämnen.Dessutom främjar Bangladeshs regering aktivt utvecklingen av den kemiska industrin, vilket ger en bra politisk miljö för färgämnesindustrin.

I denSvavelsvart 240%färgämnesmarknaden i Bangladesh, produkter från Kina, Indien och Tyskland upptar en större marknadsandel.Färgämnen från dessa länder välkomnas av Bangladesh-marknaden för deras utmärkta kvalitet och konkurrenskraftiga priser.Men med de allt strängare miljöbestämmelserna står färgämnesindustrin inför högre miljökrav.Därför kommer marknaden för svavelsvart färgämne i Bangladesh i framtiden att ägna mer uppmärksamhet åt forskning och utveckling och tillämpning av miljövänliga färgämnen.

För att möta efterfrågan på marknaden har färgämnesföretag i Bangladesh ökat sina FoU-investeringar för att utveckla nya miljövänliga färgämnen.Samtidigt ökar regeringen också sitt stöd till färgämnesindustrin och uppmuntrar företag att genomföra teknisk innovation och industriell uppgradering genom att ge skattelättnader, ekonomiskt stöd och andra åtgärder.Dessutom har Bangladesh samarbetat med internationella färgämnesforskningsinstitut för att introducera avancerad färgämnesproduktionsteknologi och ledningserfarenhet för att förbättra färgämnesindustrins internationella konkurrenskraft.

Vårt företag producerar ett stort antal svavelfärgämnen,Svavelsvart 240%, Svavelblått 7, och så vidare svavel brokig, säljs hemma och utomlands.Pulversvavelsvart och miljövänligSvavelsvart vätska är de två huvudsakliga råvarorna på marknaden.Vi kan erbjuda bra service efter försäljning och prisfördelar.Välkommen att konsultera och lägga beställningar.


Posttid: 2024-05-05